درباره ما

ما از جنوب کالیفرنیای آفتابی و از ابتدای سال 2015 سرویس های مدرن و رایگان ارتباطی را برای ایرانیان مهاجر و فارسی زبانان سراسر دنیا عرضه می نماییم و حامیان گرانمایه ای ما را در این راه کمک می کنند.

ماموریت ما

ماموریت ما برقراری ارتباط موثر و فرصت سازی برای ایرانیان مهاجر و فارسی زبان سراسر جهان است.

چشم انداز ما

جامعه ایرانی و فارسی زبان متصل تر و متحدتر.

ارزش های ما

صداقت و کیفیت رکن اصلی تمامی عملیات ما در پرشین آفرز است. ما معتقد هستیم که وجود تعهد در شفافیت، بهینه سازی همیشگی و احترام متقابل، پایه های اصلی ایجاد روابط طولانی مدت در کسب و کار است. ما اشتیاق فراوانی برای انجام ماموریت خود و عینیت بخشی به چشم انداز آن داریم. ما کار تیمی مبتنی بر ایده های خلاق برای کمک موثرتر به استفاده کنندگان و حامیان خود را تشویق می کنیم.