فایل رزومه ای که برای استخدام در شرکت Norton Anti Virus از آن استفاده کردم

این هم رزومه ای است که من در اوایل سال 2014 به شرکت نورتون آنتی ویروس ارائه دادم و باید بگویم کمک بسیار زیادی برای متمایز شدن من از تعداد زیاد داوطلبان و دریافت سریع مصاحبه نمود. حتی بعد استخدام هم مدیر من بارها به این رزومه اشاره کرد و آنرا بسیار جالب دانست طوریکه الان هم در استخدام و ارزیابی رزومه های دریافتی نیز در شرکت نورتون به طور جنبی کمک می کنم.
من وقت زیادی صرف بهینه سازی آن از لحاظ ساختاری و محتوایی نموده ام که امیدارم مورد استفاده دوستان عزیز بعنوان یک نمونه قرار بگیرد.

دریافت فایل رزومه نمونه